Sedem výrokov Ježiša Krista na kríži – úvod

Posledné slová Pána Ježiša Krista…

Hovorí sa, že „v núdzi spoznáš priateľa“, ale rovnako by sa dalo povedať aj to, že „v núdzi a v trápení vychádza na povrch farba srdca“. Keď je dobre, keď sa všetko darí, vtedy človek dokáže veľmi dobre ovládať sám seba a svoje konanie. No keď príde kríza, vtedy sa ukáže, čo sa nachádza v hĺbke našich sŕdc. Až búrka odhalí, aké pevné sú korene našej viery.

V tomto rozmere môžeme vnímať aj konanie a slová Pána Ježiša Krista na kríži. To nebola dovolenka v Chorvátsku, ako mnohokrát pripomínajú túto situáciu pekné kríže, alebo malebné obrazy. Len málo kto z nás si dokáže predstaviť temnotu a tiaž danej situácie, v ktorej sa Pán Ježiš nachádza. To, že v tejto chvíli prechádza ťažkou skúškou, môžeme vidieť už v jeho zápase v Getsemane, kedy mu pri modlitbe z čela tečie krv. A snáď iba z nás tí starší, ktorí si za čias vlády komunizmu prežili v prenasledovaní svoje, by mohli povedať, že aspoň z časti chápu situáciu, v ktorej sa Pán Ježiš Kristus nachádza.

 List Židom 13,7 hovorí: „Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie Slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru.“ Božie Slovo nás vyzýva, aby sme pozorovali koniec života ľudí, ktorých považujeme za svoj vzor. Vyzýva nás k tomu preto,že neexistuje väčšia skúška koreňov našej viery, ako situácia, keď sa človek z očí do očí postaví smrti.

Je dôležité sledovať konanie našich pozemských vzorov, lebo od nich sa môžeme veľa naučiť a ich viera a schopnosť obstáť aj vo chvíli, keď stoja pred bránou smrti, sú pre nás povzbudením. Ale my máme ešte jednu výsadu. My, vďaka Božiemu Slovu, môžeme sledovať to, ako sám Pán Ježiš Kristus znášal tiaž blížiacej sa smrti. Čo boli jeho posledné slová? Čo boli posledné slová, ktoré zneli z kríža? Všimnime si spolu, aké sú Jeho posledné slová v tejto ťažkej chvíli.

Nasledujúcich 7 týždňov (plus, mínus, ako čas dovolí) sa spolu pozrieme na sedem posledných výrokov Pána Ježiša Krista. Verím, že týchto sedem výrokov prinesie pre naše životy veľké povzbudenie a posilnenie.

Slová veľkňaza a prímluvcu (Lukáš 23,34) „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“

Slová kráľovské (Lukáš 23,43) „Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji!“

Sláva Syna človeka (Ján 19,26n) „Žena, hľa, tvoj syn! – Hľa, tvoja matka!“

Slová Božieho Baránka (Matúš 27,46) „Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!“

Slovo trpiaceho Spasiteľa (Ján 19,28) „Žíznim.“

Slovo Víťaza (Ján 19,30) „Dokonané je.“

Slová poslušného Syna božieho (Lukáš 23,46) „Otče, do Tvojich rúk kladiem svojho ducha!“

Názor k “Sedem výrokov Ježiša Krista na kríži – úvod

  1. Milostiplné požehnané sviatky,ZO VZKRIESENIA NASHO JEZISA KRISTA.Bola to užastna k záveru 7 slov Pánových ktoré vyriekol na rozhodnutie dvoch lotrov, aby nám zanechali stopu akou budeme kráčat my hriežnici,a tak sme mohli obsiahnut tiež raz naše zmrtvychvstanie duchovné tela i duše, preto lotor s pravej strany dostal užastnu milost aby mohol s polu s Kristom zanechat pre nás PANE SPOMEN SI NA NAS VO SVOJOM KRALOVSTVE.Preto tohto lotra,alebo už Svteho ktorý mal svoje meno Práve ne svietok zvestovania Panny Marie i v mesiaci marec sv. Jozefa,to bola užastna milost od nebeského Otca. JEHO MENO SA VOLA DISMAS…Preto ked i my raz sa postavýme smrti z oči v oči kiež by stál pri nás a posilnil nás v našom utrpení SPOMEN SI PANE NA NAS VO SVOJOM KRALOVSTVE….code

Pridaj komentár