Oznamy

V nedeľu 28.10.2018 budeme sláviť Deň vďakyvzdania.

V stredu 17.10.2018 o 14 hod. bude v Trenčíne-Zlatovce pohreb br.Juraja Ciesara.

 

VIANOCE

V nedeľu 24.12.2017 nebude v Trenčíne stretnutie spoločenstva

ako obvykle v dopoľudňajšom čase,ale  až o 15.30 hod.Bude to krátka

slávnostná vianočná bohoslužba.V pondelok 25.12. začíname

tradične o 10 hod.,súčasťou bude aj krátky vianočný program detí.

 

V nedeľu 26.11.2017 nebude v Trenčíne stretnutie spoločenstva,

budeme v zbore na Starej Turej.

 

8.10.2017 –  Poďakovanie za úrodu