Kontakt

administrátor zboru:

Štefan Evin   
                                  
tel.: +421 908 655 262
 
 
 
 

č.bankového  účtu spoločenstva:  SK80 0200 0000 0028 2240 5858