Kontakt

DSC01484kazateľ zboru:

Gabriel Gajdoš
Východná 3/20, TN
tel.: +421 905 320 616
 
 
 
 

č.bankového  účtu spoločenstva:  SK80 0200 0000 0028 2240 5858