Boh vo vzťahoch

Boh sa prejavuje v prvom rade vo vzťahoch. Samotný koncept Svätej trojice je tiež o vzťahoch – medzi Ježišom, Bohom otcom a Duchom svätým. Sú to akoby tri rôzne prejavy toho istého Boha, ktorí sú vzájomne spolu nerozlučne spätí vzťahom lásky a spolupráce.

My ľudia sme tiež pozvaní sa na tomto vzťahu lásky zúčastňovať. A blížiace sa Vianoce, ktoré sú pre nás oslavou Ježišovho narodenia, sú zároveň veľkou príležitosťou si toto opäť pripomenúť. Pripomenúť si, že môžeme mať vzťah so samotným Bohom, ktorý sa nám daroval.

Navonok sú Vianoce o tom, že si vzájomne darujeme darčeky. A dnešný konzumný spôsob života vyspelého sveta, ktorého sme súčasťou to dokázal dotiahnuť s darčekmi naozaj do extrému. Ľudia sa zadlžujú kvlôli, aby si mohli na Vianoce dovoliť viac. Predbiehajú sa v tom, kto si kúpi drahší a krajší darček. Zmyslom darčeka však nie je jeho obsah, alebo finančná hodnota.

Darčeky darované z povinnosti, alebo len preto, že sa to sluší, tiež nie sú nijakými darčekmi.

Zmyslom obdarovania je to, že si vyhradíme špeciálny čas, kedy venujeme pozornosť človeku, na ktorom nám záleží. Môžu to byť naši blízki, môžu to byť ale aj celkom cudzí ľudia, ktorým poskytneme niečo čo je pre nich dôležité. Niekto možno potrebuje teplé oblečenie, alebo teplú polievku. Alebo je sám a najviac zo všetkého potrebuje láskyplnú prítomnosť. Alebo je to niekto, kto nás zranil a urazil a ten potrebuje najviac zo všetkého odpustenie.

Keď Ježiš hovorí podobenstvo o druhom príchode, hovorí o tom ako rozdelí ľudí po svojej pravici a svojej ľavici. A tým, čo budú po jeho pravici povie:

„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.

Niekedy máme tendenciu svoju duchovný život redukovať len na nejaké deklarácie viery. Príkazy a zákazy. Čo robiť máme, a čo robiť nesmieme.

Ale Boh nás stvoril do sveta plného vzťahov. A tie sú medzi nami niekedy také vzdialené ako bolo vzdialené dievčatko od muža na mesiaci vo videu, ktoré sme videli. Ale ono bolo vnímavé a nakoniec si dokázalo poradiť a našlo cestu ako toho muža potešiť.

To je podľa mňa zmyslom obdarovania a zmyslom vzťahov – vnímavosť jedného voči druhému. Aby sme ľudí okolo seba počúvali, predvídali ich potreby, predvídali to, čo im chýba v živote, alebo vo vzťahoch a potom toto prázdne miesto zaplnili.

A potom, ako hovorí Kristus, môžeme zaujať kráľovstvo, ktoré je pre nás pripravené od stvorenia sveta.

Autor bloguje na https://vladimirgabor.com